Allmänna villkor för utbildning via nätet

Villkor för distansutbildning, teckning & måleri, HPart.

1.Allmänt

Distansutbildning via nätet är en utbildningsform som varken är bundet till tid eller rum. All kommunikation sker via mail, där du som kursdeltagare skickar in dina bilder för bedömning om huruvida vi går vidare i just din utveckling. Detta bör dock ske kontinuerligt för att kursen och dess innehåll ska bli så bra som möjligt. En kontakt om ca 1-2 ggr i veckan är önskvärd så att man håller processen igång. För möjlighet till fysiskt möte där vi går igenom övningar kan detta tillämpas 1-2 ggr under kursens gång.

2. Intresseanmälan och bokning

Intresseanmälan och bokning utav kurs är bindande. Fakturering sker från tidpunkten för anmälan.

3. Priser

Priset för en kurs oberoende längd är 300 kronor/h inkl. moms (fr. 20190301)

4. Betalning

Minimidebitering för en kurs är 600 kr vilket motsvarar 2h i kurstid och betalas in vid kursstart. Betalning sker via swish eller till bankkonto i Nordea. Betalningsinformation får du skickat till din mail tillsammans med dessa villkor i början av kursstart.

5. Kursavslut

Du väljer själv hur länge du vill ha handledning via distans och kan därmed säga upp din plats när som helst genom ett mail. Det ska ske innan en ny påbörjad fakturering för en ny timme. Skulle du ändå ha betalat in och inte ha möjlighet till att fortsätta så krävs det ett läkarutlåtande. I sådana fall behöver du endast betala för det utförda arbetet och därmed inte hela timmen.